De Kracht van het Netwerk Effect

By 12 december 2018augustus 13th, 2020Trends

De Kracht van het Netwerk Effect

Hoe Apple, Amazon, Deliveroo, Nike, Tesla en Zalando brand communities bouwen met het netwerk effect.

Marketing is in de laatste jaren erg veranderd. Paradigma’s zijn verschoven. En wat er vorig jaar wel heeft gewerkt, werkt mogelijk dit jaar niet meer.

Jouw taak als marketeer is op de hoogte te blijven van al deze veranderingen. En te zorgen dat al jouw marketingactiviteiten nu werken.

Dus wat moet je tegenwoordig doen als merk als je mass awareness en product trials wil stimuleren voor (nieuwe) producten?

En wat kan je doen als marketeer, wanneer je product of merk goed bekend is bij de doelgroep en je meer naar de ‘front of mind’ wil toe bewegen en meer earned media wil genereren?

Het antwoord? Gebruik de kracht van het netwerk effect om je doelstellingen te realiseren.

In deze blogpost leer je meer over de tactiek die tech bedrijven vast onderdeel hebben gemaakt van hun marketing activiteiten.

Met voorbeelden die nu werken, van onder andere: Apple, Amazon, AirBnB, Deliveroo, Nike, PayPal, Tesla, Über en Zalando.

Gerelateerd: Marketingplan 2019 – De Complete Handleiding voor Marketeers

Inhoudsopgave

.

PayPal’s Maffia Move

Waar het allemaal begon..

[nectar_dropcap color=”#1e83ec”]P [/nectar_dropcap]ayPal had in 1999 een enorme uitdaging: het product werkte goed en het aantal gebruikers nam gestaag toe, maar: om nieuwe investeringen te krijgen en kosten terug te brengen  moesten zij een kritische massa van 1 miljoen gebruikers realiseren.

Above the line advertising leek de oplossing, maar al gauw bleek dat PayPal de kosten om een miljoen gebruikers te realiseren niet kon verantwoorden. Advertising bleek simpelweg niet (kosten)effectief genoeg.

De Oplossing

PayPal besloot om mensen over te halen zich te registreren met een financiële incentive.

Elke nieuwe gebruiker kreeg $10 wanneer zij zich registreerde en $10 voor elke keer dat een contact zich registreerde die zij hadden gerefereerd aan PayPal.

Dit is wat er gebeurde:

Deze tactiek zorgde voor exponentiële groei van het aantal PayPal gebruikers. Honderdduizenden nieuwe gebruikers registreerde zich bij PayPal en begonnen de dienst te gebruiken voor online betalingen.

PayPal wist dat deze acquisitie strategie niet houdbaar was, maar dat de investering het waard was om een klantenbase van 1 miljoen gebruikers te realiseren.

PayPal kon op deze manier de kosten spreiden over een groter aantal gebruikers, aantonen dat PayPal een succesvol product was en kon hiermee nieuwe investeringen binnenhalen.

Learning

PayPal had met deze tactiek een enorm waardevolle les geleerd:

“Exponentiële groei kan worden veroorzaakt,
wanneer je het netwerk van anderen inzet.”

In plaats van een groot gedeelte van PayPal’s budget te gebruiken om de consument te bereiken via traditionele media (top-down approach), besloten zij hun budget ‘from the bottom up’ in te zetten en zette een leger aan mensen aan het werk te zetten om hun vrienden en familie te overtuigen een keer PayPal’s diensten te gebruiken.

Key Question

Het succes van deze tactiek bleef niet onopgemerkt in tech land, PayPal en veel andere bedrijven kwamen tot dezelfde vraag:

“Kan je deze tactiek ook gebruiken
wanneer je andere marketing doelstellingen hebt?”

En belangrijker nog, werkt deze tactiek ook wanneer je geen ‘netwerk product’ hebt?
Bijna twee decennia later blijkt het antwoord “volmondig ja” te zijn op beide vragen:

“Big Tech digitaliseerde en evolueerde word-of-mouth,
en maakte van het netwerkeffect een key marketing tactiek.”

.

Het Netwerk Effect

“Het netwerkeffect is een fenomeen waarbij een product of service meer waarde toegeschreven krijgt als meer mensen het product gebruiken.”

Voorbeelden van netwerkproducten zijn:

  1. Telefoon
  2. Internet
  3. YouTube
  4. Facebook
  5. Über
  6. App Store
Netwerk Effect Definitie

“The idea is to initially attract users with a ‘tool’ and then,
over time, get them to participate in a network.”

Een klassiek voorbeeld

Een klassiek voorbeeld is de telefoon, waarbij elke extra gebruiker de waarde van de dienst vergroot.

Stel je een wereld voor waarin jij de enige bent op aarde met een telefoon, op dit moment heeft de telefoon nog niet heel veel waarde. Maar op het moment dat jouw beste vriend aan de andere kant van de wereld een telefoon krijgt, dan neemt de telefoon opeens in waarde toe.

Of stel je voor dat de alarmdiensten plots bereikbaar zijn  per telefoon op 1-1-2, dan is een telefoon mogelijk een levensreddend communicatiemiddel geworden en neemt het verder in waarde toe.

Hetzelfde geldt voor Facebook, Facebook heeft geen waarde voor een gebruiker wanneer er geen andere actieve gebruikers zijn. Ditzelfde geldt voor andere online social networks.

Welke marketing tactiek gebruiken netwerkproducten om te groeien?

Wanneer netwerkproducten willen groeien, gebruiken zij in de eerste instantie een ‘tool’ die nieuwe gebruikers aantrekt. Deze tool moet hen helpen om de kritische massa te bereiken, zoals PayPal de ‘Get $10, Give $10 tactiek’ als tool gebruikte.

Om deze gebruikers vervolgens deel te laten nemen aan een netwerk. Het netwerk voegt waarde op lange termijn toe voor de gebruiker en weerbaarheid voor het bedrijf.

Nieuwe sales funnel

Welke trends hebben er voor gezorgd dat bij Tech bedrijven het netwerkeffect een vaste marketingtactiek is geworden?

Insight #1

“In het digitale tijdperk zijn kopers beter geïnformeerd, waardoor de rol van marketeers en sales managers is veranderd.”

Kopers zijn anders gaan kopen, doordat ze veel meer onderzoek doen voordat ze contact leggen met een Sales Medewerker.  En Marketeers hebben veel meer tools en mogelijkheden om de koper te bereiken tijdens het vooronderzoek om interesse, overweging, aankoopintentie te stimuleren. En zelfs de evaluatie fase positief te beïnvloeden.

Deze verandering zorgt ervoor dat:

  • Marketeers zich nu kunnen focussen op het bovenste en middelste gedeelte van de funnel, wanneer potentiële klanten nog geen contact leggen met Sales Medewerkers.
  • Sales Medewerkers effectiever te werk gaan door hun tijd zoveel mogelijk te richten op klanten die het verste in de funnel zijn en het meest waarschijnlijk zijn om te kopen.

Insight #2

“Retail verandert wegens een gewijzigde behoefte van de consument”

Tech bekijkt offline retail stores vanuit een digital marketing perspectief, en aan de hand van de veranderde buyers funnel richten zij hun winkels opnieuw in. Winkels krijgen dezelfde functie als de website: een gecontroleerde merk omgeving (brandworld) met marketingdoelstellingen: potentiële klanten verder begeleiden in de nieuwe buyers funnel.

De winkels zijn niet alleen ingericht op het doen van een verkoop, de consument kan immers overal online het product aankopen, maar meer om de consument emotioneel te raken in een fysieke wereld.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de Apple Stores, een enorm succesvol retail concept.

Awareness Interest Desire Action

Insight #3

“De buyer’s journey is veranderd van lineair, naar non-lineair”.

Het conventionele AIDA Model gaat ervan uit dat een reclameboodschap een trigger was voor een aankoop.
Deze traditionele denkwijze wordt nog steeds veel toegepast door veel merken, echter is dit model niet houdbaar voor bepaalde demografieën van de bevolking.

Tegenwoordig is de buyers journey non-lineair, de consument kan zonder een reclameboodschap getriggerd worden om onderzoek te doen naar een product, voordat het product in een van de vele beschikbare (web)shops wordt aangekocht.

Elke buyers journey is persoonlijk en uniek geworden.

Insight #4

“Met de komst van het Internet is het vele malen moeilijker geworden om te bepalen wat de consument te zien krijgt.”

“Attention is the new currency.”

In 1994 kregen in Nederland de consumenten toegang tot het internet. Tot die tijd verliep alle massacommunicatie via: Televisie, Radio, Kranten, Outdoor.

Deze traditionele media waren de zogenaamde ‘gatekeepers’: gecentraliseerde partijen die alle content cureerde (selecteerde).
Voor merken en bedrijven was het vrij gemakkelijk om succesvol te adverteren: wanneer je de consument wilde bereiken kon je dit doen via een klein aantal media kanalen.

Hiermee was het vrij gemakkelijk om de publieke opinie over jouw merk te beïnvloeden, omdat er een bepaalde controle was over de communicatie kanalen. En toen.. Het internet.

In 2018 kunnen we stellen dat al onze communicatie is gedigitaliseerd. In de afgelopen decennia ontstond er een variatie aan andere media waar we mee konden communiceren: e-mail, website, banners, zoekmachines en social media.
Met de komst van het internet waren de communicatiekanalen niet meer gecentraliseerd, en lag de ‘macht’ niet meer bij een select aantal media titels.

De informatie werd nu gedeeld van ‘peer-to-peer’, van mens tot mens. Gedecentraliseerd, zonder een tussenkomst van derden.
Nu bepaalt de consument zelf waar en wanneer zij  content consumeert, en hebben zij veel meer mogelijkheden om onderzoek te doen naar producten.
Hiermee is het voor merken een stuk lastiger geworden om de publieke opinie te bepalen: alles is transparant geworden en controle over de communicatie is bijna onmogelijk.

Ook de advertising industrie heeft hier moeite mee, ‘Above The Line’ campagnes werden in de loop der jaren minder effectief. Terwijl het aantal media kanalen en gepubliceerde content alleen maar toe neemt. Zo is in de laatste twee jaar zo’n 90% van alle data ter wereld gegenereerd.

Insight #5

“Hoe mensen over je merk denken, heeft steeds minder te maken met wat het merk over zichzelf communiceert.

En steeds meer met wat mensen over  het merk zeggen op het internet.”

Door wie wordt jouw mening het meest beïnvloed? Als je Robert Cialdini en veel andere psychologen mag geloven, wordt jouw mening het meest beïnvloed door mensen die dichtbij jou staan, personen die een autoriteit zijn en door ‘social proof’ (“als iedereen het zegt zal het wel waar zijn”).

Een goed voorbeeld is de commercial van Pepsi met Kendall Jenner.
Pepsi wilde met deze commercial inspelen op de tijdgeest, door een vergelijking te trekken met de ‘black lives matter movement’.
Pepsi zag zichzelf dat als een merk dat mensen bij elkaar bracht en dat het pepsi product conflicten kan oplossen.

Echter dacht het internet daar anders over, de dochter van Martin Luther King tweette:

If only Daddy would have known about the power of #Pepsi.”

En verschillende media publishers schreven over de backlash:

“Twitter is tearing apart Kendall Jenner”.

Pepsi had de plank misgeslagen en trok de commercial na veel controverse terug. Dit voorbeeld onderschrijft dat wat mensen op het internet zeggen over jouw merk meer impact heeft, dan wat het merk over zichzelf communiceert.

https://www.youtube.com/watch?v=dA5Yq1DLSmQ

Insight #6

“Culture positioning drives record purchase intent”.

Adidas heeft in de afgelopen jaren de aankoopintentie naar recordhoogtes weten te groeien. Adidas claimt een grote verscheidenheid aan sub- en niche culturen en lanceert samen met hen ‘capsule collections’.

Voorbeelden van niches waar Adidas op inspringt: andere merken, influencers, artiesten en atlethen. Al deze niches hebben een betrokken aanhang, waardoor zij een hogere waarschijnlijkheid hebben om een product uit de samenwerking tussen Adidas en niche te kopen wanneer dit in een capsule collection wordt gelanceerd.

Key Challenge

De key challenge van veel merken, en specifiek van tech bedrijven en start-ups is:

“Traditionele Advertising is niet meer effectief genoeg.”

Wat voor type merken hebben baat bij deze marketingtactiek?

Er zijn twee type merken die baat hebben bij het inzetten van deze marketing tactiek, namelijk:

 • Nieuwe producten en services
  Nieuwe merken zoals Über en Airbnb, worden gekenmerkt door de volgende doelstellingen:
   1. Groeien van awareness
   2. Stimuleren van product trials
   3. Vergroten aankoopintentie
 • Bestaande producten en services
  Bestaande merken zoals Apple en Nike, worden gekenmerkt door de volgende doelstellingen:
   1. Bewegen naar ‘front of mind’
   2. Vergroten aankoopintentie

De top-of-mind awareness bij Apple en Nike is al enorm hoog, beiden staan ze in de top drie merken waar je aan denkt als je aan een sportmerk of een smartphone merk denkt.

Voor dit soort type merken is het van belang dat de consument altijd als eerste aan hun denkt, omdat dit een grote impact heeft op hun marktaandeel. Daarom is hun doelstelling van ‘top-of-mind’ naar ‘front-of-mind’ toe te bewegen.

.

De 4 criteria voor succes

Samenvattend: om de effectief gebruik te maken van de kracht van het netwerkeffect, zijn de volgende onderdelen van groot belang:

   1. Platform: creëer een platform waar een netwerk op kan bestaan;
   2. Cultuur: positioneer je merk als onderdeel van een specifieke (sub)cultuur;
   3. Tool: creëer een ‘tool’ die gebruikers aantrekt om de kritische massa te bereiken, en ze deel te laten nemen in het netwerk;
   4. Earned Media: zorg ervoor dat het platform mogelijkheden heeft om earned media te genereren en er actief shareable momenten worden ‘gepusht’.

In de onderstaande case studies ontleden we succesvolle toepassingen van deze tactiek. 

Netwerk Effect Definitie

Tesla & Het Netwerk Effect

Tesla Store

[nectar_dropcap color=”#1e83ec”]T [/nectar_dropcap]oen Tesla in 2008 de allereerste Tesla Store opende in Los Angeles, had Tesla compleet andere doelstellingen dan Nike. Tesla was een vrij nieuw automerk en had de Tesla Roadster succesvol gelanceerd en verkocht aan celebrities zoals George Clooney en Matt Damon.

Met in het achterhoofd de aankomende Tesla producten: Model S, de luxury sedan van Tesla. Model X, het SUV model en Model 3, de auto gemaakt voor mass market production. De challenge van Tesla was echter dat vrij weinig mensen Tesla kende (lage awareness) en dat er een lage aankoopintentie was. Doelstellingen van Tesla was om awareness en  aankoopintentie voor de aankomende Model S, 3 en X te vergroten.

Op dat moment werden auto’s van andere merken op traditionele wijze verkocht via dealers, welke gevestigd waren langs snelwegen en op industrieterreinen. Locaties die vrij moeilijk bereikbaar waren met weinig traffic naar de dealer locaties, en de omgeving leverde geen positieve bijdrage aan de customer experience.

Tesla besloot om ‘Tesla Stores’ te openen en het model van Apple te volgen. Tijdens het ontwerpproces bekeken zij hun winkels vanuit een user experience perspectief en met de kennis van digital marketing. Aan de hand daarvan bepaalden zij welke functionaliteit een winkel moest hebben. En belangrijker hoe deze winkels traffic konden genereren.

Het concept: een Tesla ‘experience’ store gevestigd op high-traffic (luxury) locaties, zoals bijvoorbeeld op de P.C. Hooftstraat in Amsterdam en shopping malls in de United States. Waar het doel was om vragen van klanten te beantwoorden, waar de consument hun eigen auto kon customizen op grote displays. En wat vooral een plek was voor gelijkgestemden:  Tesla eigenaren en mensen die geïnteresseerd waren in electric mobility en sustainability  konden elkaar ontmoeten, waardoor het gevoel van een Tesla community ontstond.

Bijkomend voordeel was dat iedere dag de bezoekers van de Tesla Store een selfie maakte wanneer ze in de Tesla zaten en deze samen met hun customized Tesla deelde met hun netwerk op social media. Hierdoor werd er earned media gegenereerd en werd de publieke opinie van Tesla als een cool merk gevormd.

“ So when you come to the Tesla Store we want to be completely transparent and be as accommodating as possible.We like to think it’s our job to get out of the way and let the car do the talking, then help out wherever we can. In that kind of environment, you have the space to decide for yourself if this is the right car for you.”

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast”  icon_size=”” animation_delay=”1200″ image=”basic_anchor.svg”]

Platform

Tesla Store

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”800″ image=”software_layers2.svg”]

Culture

Electric Mobility & Sustainability

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”” image=”ecommerce_diamond.svg”]

Tool

Ervaar de Tesla Roadster, Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3.

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”400″ image=”basic_compass.svg”]

Earned Media Tactiek

Customize jouw Tesla
Selfie met een Tesla

Apple & Het Netwerk Effect

Today at Apple

[nectar_dropcap color=”#1e83ec”]A [/nectar_dropcap]pple is een ander merk wat een hoge naamsbekendheid geniet en Apple producten zijn onderdeel geworden van de dagelijkse gewoonte van hun gebruikers. 

Doelstellingen van Apple zijn gedeeltelijk defensief: zij willen graag klanten in het Apple ecosysteem houden (retentie), maar ook het genereren van meer earned media en het consolideren of verbeteren van Apple’s front of mind positie zijn andere doelstellingen.

Ondanks dat Apple retail heeft weten te innoveren met de Apple Retail Stores, blijven zij zoeken naar manieren om beter te worden. En in 2017 presenteert de nieuwe Apple Retail President Angela Ahrendts haar visie op de Apple Store 2.0 tijdens de aankondiging van iPhone X.

Het idee is om de Apple Stores te evolueren naar zogeheten ‘Town Squares’, een plek waar consumenten kunnen werken, koffie drinken of gratis kunnen genieten van een optredens van artiesten (gecureerd door Apple Music). Dit alles vindt plaats in de ‘Apple Brand World’.

Het idee daarvan is dat de consumenten door de extra toegevoegde waarde naar de Apple Stores worden getrokken en de ‘dwell time’ in de Apple Stores wordt vergroot. Hoe meer aandacht Apple weet op te eisen, des te minder ruimte is er voor concurrenten om de consument af te leiden en te verleiden om voor een ander merk te kiezen.

Daarnaast zijn events als muziek performances een unieke ervaring, die mensen graag delen met via hun social media. Wat op z’n beurt gratis reclame is voor Apple.

In Oktober 2018 vertelt Angela Ahrendts meer over de eerste implementaties van het townsquare idee middels het ‘Today at Apple’ concept. Zie onderstaande video: 00:33:33 minuten. 

https://www.youtube.com/watch?v=bfHEnw6Rm-4

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast”  icon_size=”” animation_delay=”1200″ image=”basic_anchor.svg”]

Platform

Apple Townsquare
& Today at Apple

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”800″ image=”software_layers2.svg”]

Culture

Music, Photography, Arts, Coding.

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”” image=”ecommerce_diamond.svg”]

Tool

Workshops

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”400″ image=”basic_compass.svg”]

Earned Media Tactiek

Deel je ervaring en creaties van Today at Apple met je vrienden.

Deliveroo & Het Netwerk Effect

Give Some, Get Some.

[nectar_dropcap color=”#1e83ec”]T [/nectar_dropcap]oen de food delivery start-up Deliveroo de markt betreedde met haar product, was het een vrij onbekende dienst. En had het een enorme uitdaging: de consument en restaurants overtuigen om van de dienst gebruik te maken, terwijl andere soortgelijke diensten gelijktijdig de markt betreden (Foodora, Über Eats).

Het overtuigen van de markt om voor Deliveroo te kiezen kreeg extra gewicht voor de marketeers, toen bleek dat het business model van Deliveroo pas winstgevend zou zijn op het moment dat zij het grootste gedeelte van de markt in handen hadden. Er was namelijk plek voor hoogstens twee van dergelijke diensten in de markt om winstgevend te zijn…

Op de korte termijn moest de awareness van Deliveroo groeien en moest de consument de dienst uit proberen. Om die reden greep Deliveroo terug op de oudste marketing tactiek van het vak: referenties van vrienden en bekenden, net zoals PayPal jaren eerder had gedaan. Als je bij Deliveroo je vrienden uitnodigt en zij doen een bestelling bij deliveroo, krijgen zowel jouw vriend als jij krediet om te besteden op het Deliveroo platform.

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast”  icon_size=”” animation_delay=”1200″ image=”basic_anchor.svg”]

Platform

Deliveroo.com

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”800″ image=”software_layers2.svg”]

Culture

Food liefhebbers

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”” image=”ecommerce_diamond.svg”]

Tool

Financieel Incentive

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”400″ image=”basic_compass.svg”]

Earned Media Tactiek

Deel met je netwerk en krijg Deliveroo krediet

Zalando & Het Netwerk Effect

Bread && Butter

[nectar_dropcap color=”#1e83ec”]Z [/nectar_dropcap]alando is een van de meest succesvolle e-tailers in het Fashion segment en staat in de top 15 meest bezochte clothing websites ter wereld met 17,5 miljoen bezoekers per maand. Met deze cijfers zouden kunnen stellen dat de awareness rondom Zalando hoog is en dat het merk voldoende front of mind is.

Echter heeft Zalando wel een zwakte: voor de consument is er geen reden om loyaal te zijn aan Zalando versus bijvoorbeeld ASOS (nummer 2 best bezochte ‘clothing website’ ter wereld). Voor Zalando is retentie en merkvoorkeur daarom erg belangrijk.

Zalando koopt in 2015 het Bread & Butter Berlin event concept op, en transformeert het in platform voor fashion liefhebbers in de vorm van een consumenten festival. Muziek, Fashion en Art zijn belangrijk pijlers voor het evenement. En door collabs met de aanwezige merken creëren zijn unieke, gelimiteerde capsule collections die alleen via Zalando verkrijgbaar zijn.

Zalando en de fashion brands zorgen allen voor een aankondiging van deze capsule collection door gebruik te maken van influencers en pers. Het resultaat: 35.000 bezoekers, enorme earned media output, product sales en merkvoorkeur

https://www.youtube.com/watch?v=SfmIPoRi1DU

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast”  icon_size=”” animation_delay=”1200″ image=”basic_anchor.svg”]

Platform

Bread && Butter

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”800″ image=”software_layers2.svg”]

Culture

Fashion liefhebbers

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”” image=”ecommerce_diamond.svg”]

Tool

Exclusieve, gelimiteerde, unieke capsule collections

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”400″ image=”basic_compass.svg”]

Earned Media Tactiek

Influencers, Music Performances, Art, Customize Your Own Apparel.

Amazon & Het Netwerk Effect

Amazon Prime: Kindle & Amazon Studios

[nectar_dropcap color=”#1e83ec”]A [/nectar_dropcap]mazon is een e-tailer gigant waar je ongeveer alles op kan kopen. Amazon is dan ook een typsisch netwerk product: hoe meer producten Amazon kan aanbieden, des te meer mensen bij Amazon zullen kopen. En juist doordat de consument alles op Amazon kan kopen concurreert Amazon met iedereen: boekhandels, supermarkten, bouwmarkten, etc. Dat brengt Amazon in een bijzondere positie…

In Amerika geniet Amazon een hoge awareness graad, maar ook zij zoeken naar manieren om een betere front of mind positie te verwerven. En zijn ze op zoek naar mogelijkheden om een psychologische lock-in te realiseren, waardoor de consument er voor kiest om eerder bij Amazon te kopen dan bij andere (fysieke) winkels. Het vergroten van het marktaandeel is alle categorieën is dan ook een belangrijke doelstelling voor Amazon.

Amazon’s oplossing: Amazon Prime. Met Amazon Prime heeft de consument een aantal voordelen:

 • Gratis verzenden, verstuurd met de hoogste prioriteit: binnen 2 uur je bestelling  in huis
 • Korting op producten als je bulk aankoopt
 • Stream films en series gratis via Amazon Prime
 • Lees gratis boeken via Kindle.

En dit voor de prijs van $12,99 per maand. Deze $12,99 is een belangrijk onderdeel van de strategie, dit zorgt voor de psychologische lock-in. Het is bedrag is hoog genoeg dat de consument hier gebruik van wil maken, en laag genoeg om mensen te onboarden voor Amazon Prime.

Bol.com heeft eind 2018 een soortgelijk concept geintroduceerd: Select, gratis bezorgingen, doordeweeks, ‘s avonds en in het weekend. Hiermee hoopt Bol.com nog meer geld te onttrekken uit de retail.

Maar wat bovenal belangrijk is, is dat alle liefhebbers van verhalen hun content kunnen consumeren via Amazon Prime. Via Kindle kunnen verhalenliefhebbers alle boeken ter wereld lezen en via Amazon Prime kunnen leden alle original content zien die geproduceerd wordt door Amazon Studios. Een interessante manier om op een authentieke manier meer contact momenten te realiseren.

In de onderstaande video een paar interessante insights over Amazon Prime:

https://www.youtube.com/watch?v=FHlP_jxQ92g

Wat blijkt? Twee derde van de Amerikaanse huishoudens heeft Amazon Prime, en elke keer als de Amazon Prime leden een nieuwe aflevering van hun favoriete serie zullen zij een uiting van ‘Amazon’ zien. Hierdoor bouwt Amazon slim aan een betere positie in de front of mind.

Daarnaast hoopt Amazon met het aankopen van de rechten van bijvoorbeeld ‘Lord of The Rings’ op een megahit zoals Game of Thrones. Content waar je elke week voor intuned, waarvan je de trailers deelt met je vrienden en elke aflevering bespreekt op social media en met je vrienden. 

https://www.youtube.com/watch?v=2x0LLfpwP6Q

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast”  icon_size=”” animation_delay=”1200″ image=”basic_anchor.svg”]

Platform

Amazon Prime

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”800″ image=”software_layers2.svg”]

Culture

Verhalen liefhebbers

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”” image=”ecommerce_diamond.svg”]

Tool

Content in de vorm van video of boeken

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”400″ image=”basic_compass.svg”]

Earned Media Tactiek

Share content met vrienden

Hero & Het Netwerk Effect

Het ‘Mama Is Alles’ content platform

[nectar_dropcap color=”#1e83ec”]E [/nectar_dropcap]en voorbeeld uit de Fast Moving Consumer Goods categorie, Hero Baby’s: Mama-is-alles.nl  In opdracht van Hero Nederland bedacht ik in samenwerking met full service ad agency Don’t Say Nothing het content platform waar de (aanstaande) Millennial Moeders centraal staat: Mama is alles.

‘Mama is alles’ is gebaseerd op de verschillende rollen waarin elke millennial moeder zich kan herkennen. Op dit content platform staat de moeder centraal, in plaats van de traditionele aanpak van veel baby- en ouder gerelateerde magazines, waarin de baby centraal staat en er vanuit een periodieke aanpak wordt gecommuniceerd (van week 1 tot week 40, baby, peuter, kleuter).

https://www.youtube.com/watch?v=vR8OQ6lHMvA

Het Mamaisalles.nl platform is onderverdeeld in vijf herkenbare rollen, mama is: Zwanger, Tovenaar, Chef-Kok, Stylist en natuurlijk ‘Ook Zichzelf’. Binnen deze rollen vinden (aanstaande) moeders herkenbare verhalen, video’s, interviews met bekende ouders, diepvries-vriendelijke seizoensmenu’s en stijltips.

Waaronder de vier delige videoserie ‘Echo van de Liefde’. In deze serie beleven mama’s een bijzonder moment met hun vader of moeder tijdens een pretecho. De mama’s-in-spé vragen hun eigen moeders en vader terug te kijken naar hun zwangerschap. Wat ontstaat is een intiem en eerlijk gesprek.

https://www.youtube.com/watch?v=6Wuzhy_g0yg

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast”  icon_size=”” animation_delay=”1200″ image=”basic_anchor.svg”]

Platform

Mama-is-alles.nl

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”800″ image=”software_layers2.svg”]

Culture

Millennial Moeders

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”” image=”ecommerce_diamond.svg”]

Tool

Content in de vorm van videos, blogpost, recepten en meer

[icon enable_animation=”true” color=”Accent-Color” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”400″ image=”basic_compass.svg”]

Earned Media Tactiek

Share content met jonge ouders

Vond je dit een nuttige blogpost? Heb je vragen? Of zie je verbeteringen? Laat dan hieronder een comment achter!